Retningslinjer for genåbning

I forbindelse med genåbningen af Hafnia-Hallen gælder en række nye retningslinjer for brug af hallen:

Afspritning:

Benyt venligst de mange opstillede spritdispensere i hallen, når du ankommer til Hafnia-Hallen.

Faciliteter:

Alle faciliteter er fra i dag genåbnet. Dog vil det foreløbigt ikke være muligt at booke minibane F2, som holdes lukket for at opretholde afstandskravene.

Gruppestørrelse:

Ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, må der maksimalt være 50 personer samlet på hver facilitet. For Hafnia-Hallens vedkommende betyder det, at der fx kun må være maksimalt 50 personer i Multihallen på én gang, 50 personer på Kunstgræsbanen osv.  

Omklædning:

For at minimere potentiel smittespredning bedst muligt, vil man kun kunne klæde om holdvis. Omklædning skal derfor bookes i cafeen til hver træning. Vi opfordrer dog alle, som har mulighed for det, til ikke at benytte omklædningsrummene i den kommende periode.

Brug af cafeen:

Vores cafe har åbent igen men med nye retningslinjer. Vi har flyttet mange af cafeens borde ud i forhallen for at skabe bedre plads. Derudover er der indført en dedikeret ind- og udgang, så vi ikke er samlet for mange mennesker på for lidt plads. Men den gode stemning er bibeholdt. Så alle er naturligvis velkomne.

Leje/lån af udstyr og bolde:

Det vil ikke være muligt at låne forskellige typer af bolde i den kommende tid – så medbring gerne din egen. I forbindelse med banebookinger, vil man som normalt kunne leje en bold, som er afsprittet ved udlevering.

Forældre i hallen:

Da retningslinjerne for brugen af hallen betyder, at vi skal være færre personer på faciliteterne end sædvanlig, opfordrer vi til, at forældre ikke er til stede, når der trænes.

Gym:

Hafnia-Gym er igen åbent som normalt. Vi bibeholder muligheden af at træne i vores nye outdoor-gym sommeren over. I forhold til brug af udetræning er det nødvendigt, at man melder sig på hold, som der tidligere er blevet meldt informationer ud omkring. Der vil i øvrigt blive sendt særskilte informationer ud direkte til vores gym-medlemmer løbende.

Generelle retningslinjer:

Vi befinder os stadig i en situation, hvor det er vigtigt, at vi alle tager ekstra meget hensyn til hinanden. Afstand og hygiejne er ekstremt vigtigt, når vi er mange mennesker sammen. Bliv hjemme, hvis du føler dig sløj, så du ikke bringer andre i smitterisiko.