Retningslinjer for brug af hallen

I forbindelse med den daglige brug af Hafnia-Hallen gælder følgende retningslinjer:

Afspritning:

Benyt venligst de mange opstillede spritdispensere i hallen, når du ankommer til Hafnia-Hallen.

Faciliteter:

Alle faciliteter er genåbnet. Dog må man maksimalt være 50 personer på hver facilitet.

Gruppestørrelse:

Ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, må der maksimalt være 50 personer samlet på hver facilitet. For Hafnia-Hallens vedkommende betyder det, at der fx kun må være maksimalt 50 personer i Multihallen på én gang, 50 personer på Kunstgræsbanen osv.  

Forældre må ikke være i hallen under træninger.

Omklædning:

Alle omklædningsrum er genåbnet. Vi opfordrer dog stadig alle, som har mulighed for det, til ikke at benytte omklædningsrummene, hvis det er muligt at bade hjemme.

Brug af cafeen:

Vores cafe har åbent igen men med nye retningslinjer. Vi har flyttet nogle af cafeens borde ud i forhallen for at skabe bedre plads. Derudover er der indført en dedikeret ind- og udgang, så vi ikke er samlet for mange mennesker på for lidt plads. Men den gode stemning er bibeholdt. Så alle er naturligvis velkomne.

Leje/lån af udstyr og bolde:

Det vil ikke være muligt at låne forskellige typer af bolde foreløbigt – så medbring gerne din egen. I forbindelse med banebookinger, vil man som normalt kunne leje en bold, som er afsprittet ved udlevering.

Forældre i hallen:

Da retningslinjerne for brugen af hallen betyder, at vi skal være færre personer på faciliteterne end sædvanlig, kan forældre ikke være til stede i hallen/minibanerne, når der trænes.

Gym:

Hafnia-Gym er igen åbent som normalt. Der er opstillet klude til afspritning af maskiner og udstyr foran døren, som alle bedes medbringe i centret.

Generelle retningslinjer:

Vi befinder os stadig i en situation, hvor det er vigtigt, at vi alle tager hensyn til hinanden. Afstand og hygiejne er ekstremt vigtigt, når vi er mange mennesker sammen. Bliv hjemme, hvis du føler dig sløj, så du ikke bringer andre i smitterisiko.